Wie zijn we

Het Sjaloomkoor start in 1970 o.l.v. Anny Gevaert als kinderkoor.
Ze zingen verschillende singles en muziekcassettes in ten behoeve van basisscholen en catechesegroepen (op vraag van en in samenwerking met uitgeverij Patmos).

In januari 1986 verzorgen zij een televisiemis. In 1987 brengen ze een kerstconcert te Laken voor Koningin Fabiola. In 2001 is er een reorganisatie in het koor: de naam en de dirigente blijven behouden, het koor wordt nu een vrouwenkoor. In 2009 slaagt Sjaloom bij de selectie van het pre-toernooi van ‘Koor en Stem’ te Gent.

Dirigente Anny Gevaert

Anny werd geboren in Belzele. Anny zat daar op de basisschool. Ze studeerde aan de normaalschool Crombeen Gent.

Ze stond mee aan de wieg van de Belzelieren en was er ook een aantal jaren lid van. Ze werkte als kleuterleidster in Evergem-Doorzele.

In 1970 volgde ze te Gent een tweejarige cursus voor volkszangleiders, ingericht door het toenmalige ANZ. Docenten waren Pros Goethals, Patrick Peire, Albert Boone, Roger Leens.

In datzelfde jaar startte ze met het Sjaloom-kinderkoor, ondertussen omgevormd tot het Sjaloom-vrouwenkoor.

Momenteel volgt ze het derde jaar koordirectie aan de academie te Waregem; Wim Verdonck en Jan Vuye zijn er docenten.