Referenties

  • “Joy to the world”, December 2010.
  • Provinciale Koorzangtornooien van ‘Koor en Stem’ 2011 in het conservatorium te Gent in Februari 2011.
  • Concert ” Zingen op zondag ” i.s.m. gemengd zangkoor Cantilena – Kluizen op 6 november in de kerk van Kluizen, op 13 november in de kerk van Doornzele.
  • Opluisteren van de viering ter gelegenheid van het Heilig Vormsel, in de kapel van de Triangel te Lovendegem, op 28 april om 10.30 uur.